Achtergrond
Start De Ringwoningen

 


 

Oprichting

Op 17 juni 1991 heeft 

Boudewijn ten Haken  

het initiatief genomen een informatieavond te organiseren in de Faam te Hoogland om met de toekomstige bewoners aan de Ring een kopersvereniging op te richten. Die avond  hebben zich de eerste bestuurs- en commissieleden aangemeld voor de oprichting van de vereniging.

 

Hoewel de kopersvereniging vanaf die datum reeds flink actief was, werd het pas op 

9 juni 1992  

een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.